Sürdürülebilirlik

Gelecek nesillerin yaşam hakkını korumayı ilke edinen Viking Kağıt, tüm iş süreçlerinde sürdürülebilirliği esas alan yönetim politikasından ödün vermeden çalışmalarını sürdürüyor.

Viking Kağıt, sürdürülebilirlik strateji ve hedeflerini Yaşar Topluluğu Sürdürülebilirlik Politikası, sürdürülebilirlik anlayışı ve öncelikleri doğrultusunda belirliyor. Sektörünü geliştirme amacı da taşıyan Şirket, Topluluğun “daha iyi bir yaşam için tüm paydaşlarına iyi bakma” anlayışını tedarikten tüketiciye kadarki tüm süreçlerine yansıtıyor.

Çalışmalarını toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilen, bilim temelli, kalite odaklı iş anlayışı ile belirlenen iş hedefleri doğrultusunda yürüten Viking Kağıt’ın bu çalışmaları, BM’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na hizmet ediyor.

Viking Kağıt sürdürülebilirlik çalışmalarını, belirlenen öncelikler çerçevesinde, şirket çalışanlarının katılımıyla oluşturulan Sürdürülebilirlik Komitesi ve komiteye bağlı Şirket İklim Krizi Çalışma Grubu ve Şirket Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu koordinasyonunda yürütmeyi sürdürüyor. Komite ve çalışma grupları, stratejilerin uygulanması, hedeflerin gerçekleştirilmesi ve sürdürülebilirlik yaklaşımının Topluluk genelinde hâkim olması için çalışıyor. Çevresel Sosyal Yönetim Politikalarının yürütülmesinden sorumlu olan Viking Kağıt Sürdürülebilirlik Komitesi, yıl içerisinde birçok çalışmada aktif rol alıyor. Şirket Sürdürülebilirlik Komitesi liderleri, hedeflere ulaşmak için tespit edilmiş olan performans göstergelerinin takibi ve yıllık sürdürülebilirlik raporunun koordinasyonu konularında çalışmalar yürütüyor.

Çevresel etkilerinin yanı sıra iklim krizini ekonomik ve sosyal etkileri de beraberinde getiren önemli bir risk olarak ele alan Viking Kağıt, iklim krizine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor.

Tüm değer zinciri boyunca yapılan risk değerlendirmeleri ile karbon ayak izi, su ayak izi ve enerji yoğunluğunun azaltılmasına yönelik çalışmalara devam eden Şirket, ekolojik ayak izinin ekoloji üzerindeki etkisinin bilinciyle, doğal kaynak kullanma ve koruma dengesini gözetiyor.

Sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakabilmek için çalışan Viking Kağıt, sektöre kazandırdığı ilklere bir yenisini daha ekleyerek karton içecek kutularının içindeki selülozu ayrıştırarak geri kazanıyor, bu son derece kaliteli selüloz liflerinden hijyenik, yumuşacık ve özgün renkli doğa dostu temizlik kağıtları üretiyor!

Viking Kağıt, Türkiye’de temizlik kağıtları endüstrisinde bir ilk olan ve Tetra Pak® ortaklığı ile hayata geçirdiği Recyfiber® teknolojisi sayesinde, ekolojik yöntemlerle içecek kartonlarından %100 geri dönüştürülmüş, yumuşacık ve hijyenik temizlik kağıtları üretiyor.

İçecek kartonlarından elde edilen kaliteli selüloz liflerini işleyerek doğa dostu ürünler haline getirmeyi başaran Viking Kağıt, sağladığı ekolojik faydaların yanı sıra bu yatırım ve teknolojisi ile selüloz ithalatına alternatif yaratırken, arz faydaları ve ekonomik faydalar sunuyor.

Şirket, ayrıştırılma çalışmalarının yeterli düzeyde olmaması nedeniyle Türkiye’de değerlendirilme oranı oldukça düşük olan içecek kutularını, bu proje ve yatırım sayesinde işlenebilir kraft ve alüminyum olarak ekonomiye kazandırdı. Viking Kağıt, içecek kutularından üretilen selüloz ve “UBC – Used Beverage Carton” tipi özgün bej renkli temizlik kâğıtları sayesinde hem döngüsel ekonomiye hem de sürdürülebilir çevreye katkıda bulunuyor.

www.recyfiber.com

Sürdürülebilirlik Çalışmaları
Sürdürülebilirlik Çalışmaları

Sürdürülebilirlik anlayışı doğrultusunda enerji, iş sağlığı ve güvenliği konusunda ilgili tüm kanun ve yönetmeliklere tam uyum gösteren Viking Kağıt, tüm iş süreçlerinde çevre ve insan sağlığını gözeterek doğal kaynak tüketimini azaltan yöntemler uyguluyor. Şirket, 2010 yılında sera gazı envanterini hesaplamaya başladı ve baz yıl olarak aldığı 2010’dan bugüne kadar sera gazı yoğunluğunda %17 azalma sağlamayı başardı.

İklim Krizi ile Mücadele
İklim Krizi ile Mücadele

İklim krizi ile mücadele kapsamında Viking Kağıt, tüm operasyon ve faaliyetlerinde enerji etkin uygulamalara öncelik veriyor. Enerjiyi verimli kullanmak, enerji tüketimini azaltmak, doğal kaynakları korumak ve iklim değişikliği ile mücadeleye katkıda bulunmak amacıyla kuruluşları bünyesinde enerji yönetim sistemi kuran Viking Kağıt, sahip olduğu ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi’ni 2018 versiyonuna yükseltti. Yaşar Topluluğu’nun sürdürülebilirlik konusunda iklim krizi başlığını da önceliklendirmesi kapsamında, 2020 yılında Viking Kağıt bünyesinde İklim Krizi Çalışma grubu kuruldu.

Atık Yönetimi
Atık Yönetimi

Kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesini, oluşan atığın kaynağında ayrı toplanmasını ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan Sıfır Atık Projesi kapsamında Viking Kağıt, “Geleceğe Dönüşüm” temasıyla çalışmalar başlattı. Ayrıca Kasım 2020’de Sıfır Atık Belgesi için başvuru yapan Viking Kağıt, 20 Ocak 2021 tarihinde Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazandı. Şirket, sektörüne kazandırdığı ilklerden biri olan biyolojik arıtma tesisinden çıkan suyu yasal limitlerin altında değerlerle deşarj ederken “Atık Yönetimi” ilkesiyle çalışarak, işletmede oluşan atıkların yasalara uygun geri kazanımını ve bertaraf edilmesini sağlıyor.

Su Hayattır
Su Hayattır

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği gereği deşarj suyu kalitesinin, akredite bir laboratuvar tarafından on beş günde bir numune alınarak analiz ve değerlendirilmesine devam edildi. Analizler sonrası su ayak izleri hesaplandı. 2015’te başlatılan hesaplama çalışmaları çerçevesinde, su ayak izi 2021 yılında 2020 yılına kıyasla %8,3 azalırken, baz yıl 2014’e göre azaltım yüzdesi 37’ye ulaştı.