Kariyer

İnsan Kaynakları Politikamız

Yaşar Topluluğu’nun üyesi olan Viking Kağıt, insan kaynakları politikasını; yenilikçi, motivasyonu ve performansı yüksek, kalifiye iş gücünü istihdam etmek ve bu iş gücünü sürdürülebilir kılarak bağlılığını artırmak hedefi ile yönetiyor. Yaşar Topluluğu’nda milliyet, din, cinsiyet, yaş ve medeni hal gibi konularda ayrım yapılmadan, her adaya eşit fırsat sunuluyor. Viking Kağıt tüm faaliyetlerinde olduğu gibi insan kaynakları yönetiminde de evrensel ilkelere uygun bir yaklaşım izliyor. İşe alım, ücretlendirme, performans değerlendirme, terfi, atama, eğitim ve gelişim gibi tüm insan kaynakları süreçlerinde çalışanlara fırsat eşitliği tanınıyor.

Viking Kağıt, “bilim, birlik, başarı” ilkesi ışığında pozisyonun gerektirdiği bilgi, beceri ve deneyim kriterleri ile oluşturduğu insan kaynağını güçlendirmek ve geliştirmek için, insan odaklı, bilgi paylaşımını esas alan, birlik ruhuna değer veren, bilime dayalı tüm gelişmelere açık, katılımcı yönetim anlayışı ile başarı odaklı çalışmayı benimseyen, eğitimli ve deneyimli bireyleri bir araya getiriyor.

Viking Kağıt’ın bu denli kısa sürede pek çok "ilk"in ve başarının mimarı olmasının ardında insan kaynaklarına verdiği önem yatıyor. Yarıştığı her kulvarda liderliğini insana yaraşır kalitede hijyenik ürünler sunarak sürdüren Viking Kağıt’ın grup içi insan kaynaklarının değerlendirmesinde de felsefe aynı: Önce İnsan.

Viking Kağıt’ın insan kaynakları hedeflerini şöyle özetleyebiliriz:

  • Sürekli olarak, Yaşar yetkinliklerine sahip, nitelikli insan kaynağı ile çalışmak,
  • Başlatılan yetkinlik bazlı insan kaynakları yönetim sistemini (Performans değerlendirme, potansiyel belirleme, kariyer planlama, organizasyonel yedekleme uygulamaları) tüm çalışanlar bazında yaygınlaştırmak,
  • Çalışanlara büyük bir ailenin bireyleri olduklarını ve değerli olduklarını hissettirmek,
  • Çeşitli özendiricilerle, çalışanların sistemi geliştirmeye yönelik eleştiri ve öneri sunmalarını teşvik etmek,
  • Mükemmel performansa ulaşmada çalışanların yetkinliklerini, sürekli eğitimlerle ve öğrenen organizasyon kültürü yaratarak geliştirmelerine imkan sağlamak.

Dolduracağınız başvuru formunuz tüm Yaşar grubu şirketlerindeki açık pozisyonlarda değerlendirilmek üzere başvuru bilgi bankamıza eklenecektir.