Sürdürülebilirlik Stratejimiz

Sürdürülebilirliği ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarıyla kurumsal stratejisinin önemli bir bütünleyicisi olarak ele alan Yaşar Topluluğu'nun bir üyesi olarak, ekonomik boyutta; marka ve ürünlerimiz, çevre boyutunda karbon emisyonunun ve su ayak izinin azaltılması, enerji verimliliği gibi projelerle sürdürülebilirliğe katkı sağlarken, sosyal sürdürülebilirlik boyutunda ise kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleriyle ilgili projeler, eğitim, spor, kültür ve sanat alanlarında toplumun gelişimine katkıda bulunmayı sürdürmekteyiz. Sürdürülebilir Kalkınma Politikası çerçevesinde, hedefler ve stratejiler Yönetim Kurulu düzeyinde belirlenirken, Üst Yönetim tarafından bu stratejilerin uygulanması sağlanmaktadır. 2010 yılından beri çalışmalarını sürdürmekte olan Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi, belirlenen öncelikler çerçevesinde sürdürülebilirlik faaliyetlerinin koordinasyonunu gerçekleştirmektedir.

Stratejimiz; “İşimize İyi Bakmak”, “Toplumumuza İyi Bakmak”, “Çalışanlarımıza İyi Bakmak”, “İş Ortaklarımıza İyi Bakmak” ve “Çevreye İyi Bakmak” ana başlıkları kapsamında oluşturulmuş, temel ve alt aksiyonlar belirlenmiştir.

İşimize İyi Bakıyoruz

İşimize İyi Bakıyoruz

Sektöründe ilklerin mimarı Viking Kağıt; küresel ve yerel trendlere paralel ürün portföyüyle, temizlik kâğıtları sektöründe fark yaratacak katkılar için çalışmaya devam ediyor.

İzmir Aliağa’da Türkiye’nin “ilk özel sektör kâğıt fabrikası” olarak kurulan Viking Kağıt, 13.500 ton/yıl kapasiteli tek yüzü perdahlı sargılık, baskılık ve laminasyonluk kâğıt üretimine 1971 yılında başladı. 1982 yılında Yaşar Topluluğu’na katılmasıyla birlikte büyüme çalışmaları hız kazanan Şirket, 1996’da temizlik kâğıdı sektörüne adım attı. Bugün 5 güçlü marka ve 80’i aşkın ürün ile sektörün en güçlü isimlerinden olan Viking Kağıt, yıllık 45.800 ton üretim kapasitesiyle faaliyetlerini sürdürüyor.

Çevre ve insan odaklı, sorumlu üretici anlayışıyla faaliyetlerini sürdüren Viking Kağıt; siparişin alınma aşamasından ürünün kullanım aşamasına kadar tüm süreçleri, her adımı tanımlanmış ve tasarlanmış yöntem ve talimatlara göre izliyor ve kayıt altına alıyor. Uluslararası belgelendirme kuruluşları ile geçirdiği denetimlerde elde ettiği başarılar, rakiplerinin arasından sıyrılmasını ve müşterilerin firmaya duyduğu güvenin artmasını sağlıyor.

Çalışanlarımıza İyi Bakıyoruz

Çalışanlarımıza İyi Bakıyoruz

Kurum değerleriyle örtüşen nitelikli insan kaynağı sayesinde büyümenin ve verimliliğin artacağına inanan Viking Kağıt, verdiği eğitimlerle çalışanlarının gelişimine destek oluyor.

Viking Kağıt, çalışan memnuniyeti ve bağlılığını sağlamak üzere çeşitli eğitim faaliyetleri düzenlerken, çalışanlarının hem kişisel hem profesyonel gelişimlerinin desteklenmesi adına eğitim faaliyetlerine katılımlarını destekliyor. Topluluk içerisinde sürdürülen yetenek yönetimi, gelişimi ve mentorluk gibi programlar ile başlangıç seviyesinden üst yönetime kadar tüm kademelerden çalışanlarının gelişimini destekleyen projelere şirket olarak katılım sağlıyor.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri ve ILO Sözleşmeleri gibi uluslararası geçerliliği bulunan ilkelerin yanında Türkiye’de insan hakları ve çalışma hayatını düzenleyen hukuksal çerçeve ve mevzuata tam uyumun taahhüt edildiği Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası hazırlanması yönünde çalışmalarını sürdürüyor. Politikanın oluşturulmasıyla birlikte tüm iş ortaklarına yayılması hedefleniyor.

Viking Kağıt’ta insan haklarına, eşitliğe, kariyer gelişimine ve iş sağlığı ve güvenliğine kurumsal standart ve uygulamalarla azami önem gösteriliyor. İş sağlığı ve güvenliğinin, yalnızca fiziksel koruma ekipmanları ile değil, aynı zamanda çalışanların kişisel ve sosyal aktifliği ve gelişimleri ile de desteklenmesi halinde sağlanabileceği felsefesi ile oluşturulan İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası tüm çalışanlarla paylaşılıyor.

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi adına sürekli eğitimler düzenleniyor. 2021 yılında faaliyetlerine ortalama 205 çalışan ile devam eden Viking Kağıt, yıl boyunca çalışanlarına iş güvenliği, kişisel gelişim ve mesleki eğitim konularında toplam 3.823 saat eğitim imkanı sundu. Viking Kağıt, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve buna bağlı yönetmelikler, tebliğler ve ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi gereklilikleri ile uyumlu olacak şekilde iş sağlığı ve güvenliği sürecini yönetiyor.

2021 yılında bünyesinde yaşanan iş kazaları ve ramak kala olaylar için araştırma raporları düzenleyen Viking Kağıt, çalışanlara yaşanan iş kazalarının detayları ve önleme prensipleri konusunda bilgilendirmeler yaptı. Ayrıca, iş kazası geçiren çalışanlara “Uygulamalı Kazazede Eğitimleri” verildi.

Topluma İyi Bakıyoruz

Topluma İyi Bakıyoruz
Tüketici/Müşteri Sağlığı ve Güvenliği

Üretim süreçlerinden nihai tüketime her alanda yetkinliğini ve kalitesini belgelendiren Viking Kağıt, tescilli sağlık ve hijyen kriterleri ile de rekabette avantaj sağlıyor.

Odağına ‘yaşama değer katma’ ilkesini alan Yaşar Topluluğu'nun bir üyesi olan Viking Kağıt, yasalara uygun hareket eden, yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından denetlenen aynı zamanda sektörünün gerektirdiği standartlara uyum sağlayan bir yapıda faaliyet göstermekte olup, her zaman tüketici ve müşteri sağlığını ilk sırada gözetmektedir. Bu amaçla 2016 yılı sonunda Alman belgelendirme kuruluşu DQS tarafından yapılan denetimler sonucunda Viking Kağıt, sektöründe ilk kez Hijyenik Ürün-GC MARK almaya hak kazanmıştır.

Bu belge ile ürünlerimizin, risk analizine tabi tutulduğu ve ürün güvenliği anlamında risk taşımadığı, ürünün ilgili risklerden arındırılıp, gereken koşullarda üretildiği onaylanmıştır.

Müşteri ve Tüketici Bilgilendirmesi ve Etik Pazarlama

Sektördeki trendleri yakından izleyerek tüketicilerin beklentilerine uygun çözümler sunan Viking Kağıt, kaliteli ürünleri ve güçlü dağıtım ağı sayesinde hayata kolaylık, hijyen ve değer katmaya devam etti.

Müşteri ve tüketici memnuniyet anketleri ile paydaş geri bildirimlerini önemli bir araç olarak gören Viking Kağıt, ürün ve hizmetlerini mükemmelleştirme yolunda istikrarlı adımlar atmaktadır. 2018 yılında da yaptığı müşteri ve tüketici anketleri, şikâyet ve yorum mekanizmaları ile paydaş geri bildirimlerini almış, değerlendirmiş ve iyileştirici aksiyonlar almıştır.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

İnsan ve çevre odaklı çalışmalarıyla hayatın her alanında değer ve farkındalık yaratmayı amaç edinen Viking Kağıt, gelişmiş bir toplum ve sürdürülebilir gelecek yaratılmasına katkıda bulunuyor.

Viking Kağıt, kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında, 2018 yılında Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı kanalıyla 8 öğrenciye burs sağlamıştır. Mesleki eğitim kapsamında toplam 48 lise ve üniversite öğrencisine staj imkânı sunulmuştur.

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği ile birlikte Meslek Lisesi Koçları Programı kapsamında 10. ve 11. sınıf meslek lisesi öğrencilerine grup koçluğu uygulaması projesi yürütülmektedir. İki yıl boyunca aynı öğrenci grubu ile en az 12 defa bir araya gelen Viking Kağıt çalışanı koçlar, her buluşmada öğrenciler ile farklı kişisel gelişim buluşmaları uygulamaktalar. Böylece bir yandan sosyalleşmelerine ve gelişimlerine destek olurken, bir yandan da rol model olarak öğrencilerin hayatlarına dokunuyorlar. Çevre ve doğa konularındaki sorunlara etkin çözümler geliştiren Viking Kağıt, kurumsal sosyal sorumluluk alanında da farklı projeler gerçekleştirmektedir. 2018 yılında Güzelbahçe Yelki’de Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Özel Eğitim Uygulama Merkezi ile Aliağa’da bulunan Engelliler Okulu’na ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Çiğli Eğitim Parkı’na temizlik kağıdı yardımında bulunulmuştur.

Farkındalığı yüksek, sosyal ve gelişmiş bir toplum oluşturulmasına katkıda bulunmak amacıyla farklı alanlarda sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmeyi ilke edinen Viking Kağıt, çevre ve eğitim konularındaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Verdiği eğitimlerle sadece çalışanlarının değil ulaşabildiği herkesin hayatına değer katmaya odaklanan Şirket, 2021 yılında ‘Viking Kağıt Eşit Yaşar’ız’ komitesince çevrim içi seminerler organize etti. Bu kapsamda yıl boyunca “Beslenme ve Diyetetik”, “Kadın Hakları” ve “İletişimde Sosyal Nezaket” konulu seminerler düzenlendi.

Farklı alanlarda gerçekleştirdiği projelerle bilinçli, sosyal ve gelişmiş bir toplum yaratılmasına destek veren Şirket, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı kanalıyla öğrencilere burs imkânı sağlarken, 2021 yılında 13 üniversite öğrencisine de staj imkânı sundu.

Çevreye ve doğaya verdiği değerle birlikte bu alanlardaki sorunlara çözüm üreten bir yaklaşımla çalışmalarını sürdüren Viking Kağıt, kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında ağaç dikim projelerine de destek veriyor. Bu kapsamda, Ege Orman Vakfı aracılığıyla gerçekleştirilen Viking Kağıt Çalışanları Adına Ağaç Dikimi Projesine 2021 yılında da devam edildi.

İş Ortaklarımıza İyi Bakıyoruz

İş ortaklarımıza İyi Bakıyoruz

Viking Kağıt için tedarikçilerle geliştirilen uzun vadeli iş birlikleri, sürdürülebilir iş modelinin yapı taşlarından biri olarak öne çıkıyor. Şirket bünyesindeki Satın Alma Departmanı, belirlenen ihtiyaçlara uygun olarak ambalaj, ham madde, yardımcı kimyasal ve malzemeler ile demirbaş eşyanın yanı sıra gerekli hizmetlerin istenen zaman, miktar ve kalitede iç ve dış tedarikçilerden temin edilmesi amacıyla çevre duyarlılığı ve sürdürülebilirlik ilkelerini prensip edinerek çalışmalarına devam ediyor.

Ambalaj ve kimyasal malzeme tedarikçileriyle, kazan-kazan esasına dayalı iş birlikleri kuran Şirket, potansiyel tedarikçilerini kalite, teslimat, fiyat-performans kriterlerine göre değerlendirerek belirliyor.

Türkiye’de üretimi bulunmaması sebebiyle kâğıdın ham maddesi olan selüloz Finlandiya, İsveç, Kuzey Amerika, Rusya, İspanya, Portekiz, Brezilya ve Şili gibi ülkelerden ithal ediliyor. Kâğıt sektörünün rekabet gücü bu durumdan olumsuz etkilense de, Viking Kağıt çevreci çözümleri de içeren stratejisi ile rekabette avantaj sağlıyor. Üretiminde hurda kâğıttan elde edilen selüloz hamurunu kullanarak çevreye ve ekonomiye katkıda bulunan Viking Kağıt, çevre ve insan odaklı sorumlu üretici kimliği ile geri dönüşüme ve sürdürülebilirliğe destek oluyor.

Sektördeki gelişmeleri yakından takip eden Viking Kağıt, yeni kimyasallar, ambalaj tasarımları ve teknik gelişmeler konusunda tedarikçileri ile görüş alışverişinde bulunuyor. Yapılan değerlendirmeler sonucunda uygun görülen malzemeler için üretim denemeleri gerçekleştiriliyor. Takip edilen süreçler ve yapılan çalışmalarla tedarik alanında etkin maliyet yönetimi ve operasyonel giderlerin optimizasyonu hedefleniyor.

Çevremize İyi Bakıyoruz

Çevremize İyi Bakıyoruz

Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken doğaya olan etkileri azaltmayı, iş süreçlerini iyileştirmeyi ve kaynakları verimli bir şekilde kullanmayı esas alan yaklaşımla çalışıyoruz. Viking Kağıt olarak 2014 yılından bu yana her yıl düzenli olarak toplam su ayak izi hesaplamaktayız. 2020 ve 2021 yılları itibarıyla baz alınan 2014 yılına göre toplam su ayak izimizi; sırasıyla %32 ve %37 oranında azalttık.

Viking Kağıt olarak 2010 yılından beri de sera gazı envanterimizi hesaplamaktayız. 2020 yılında sera gazı yoğunluğumuzu, baz yılımız olan 2010‘a göre %15 düşürülmesi hedefiyle yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda karbon ayak izimizi 2020 yılında, 2010 yılına göre %20 düşürerek hedefimizi yakaladık.

“Atık Yönetimi” prensibiyle işletmemizde oluşan atıkların yasalara uygun şekilde geri kazanımı veya bertaraf edilmesi için gerekli tüm uygulamaları yerine getiriyoruz. Temizlik Kağıtları Sektöründe ilk olan biyolojik arıtma tesisinden çıkan suyu yasal limitlerin altında değerlerle boşaltıyor, fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma ünitelerinden oluşan arıtma tesisinin çalışma performansını da kendi laboratuvarımızda her gün ölçümlüyoruz.

Viking Kağıt çevreci kimliğini, ham madde halinden tüketiciye ulaşana kadar tüm üretim süreçlerinde kâğıt ve kâğıt ürünlerinin sertifikasız veya kontrolsüz materyal içermediğini FSC-CoC (Forest Stewardship Council – Chain of Custody) Yönetim Sistemi Belgesi ile tescillendirdi.
BM TRADA Certification Türkiye tarafından ilk olarak 2010 yılında denetlenen Viking Kağıt, Türkiye kâğıt-karton üreticileri arasında FSC-CoC Yönetim Sistemi Belgesi alan ilk şirket oldu. Ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğu her yıl gerçekleşen düzenli denetimlerle denetleyen belge, Viking Kağıt’ın çevre dostu ürünler sunduğunu teyit ediyor.

Alman belgelendirme kuruluşu DQS tarafından ilki 2016 yılında gerçekleştirilen denetimler kapsamında Viking Kağıt, uluslararası geçerliliğe sahip BRC ve Hygienic Product GC MARK sertifikalarını almaya hak kazandı. Endüstriyel temizlik kağıdı üreticilerine verilen bu sertifikaları Türkiye’de almaya hak kazanan ilk şirket olarak sektörüne öncülük eden Viking Kağıt, Avrupa çapında kaliteli, güvenli ve yasalara uygun üretim yaptığını kanıtladı.

ÇEVKO İLE İŞ BİRLİĞİ

Viking Kağıt olarak geri dönüşüme katkıda bulunarak hem ekonomik hem çevresel sürdürülebilirliği desteklemek amacıyla ÇEVKO ile iş birliği yapıyoruz.

Ortak yürütülen proje kapsamında, 2020 yılında piyasaya sürdüğümüz ambalaj malzemelerinin (polietilen, kağıt-karton) miktarsal olarak %56’sı ekonomiye geri kazandırıldı.