Sürdürülebilir Kalkınma Politikamız

Sürdürülebilir Kalkınma Politikamız

Yaşar Holding Sürdürülebilir Kalkınma Politikamız, misyonumuz ve değerlerimizi esas alacak şekilde oluşturulmuştur.

“Etik, hesap verebilir ve dürüst iş yapma anlayışımızdan ödün vermemek” ilkesi çerçevesinde “uluslararası gelişmeleri takip etmek ve Topluluğumuzun iş alanlarıyla sürdürülebilir kalkınma hedeflerine hizmet etmek” esastır.

“Çalışanlarımıza adil bir çalışma ortamı sunarken, kendilerini geliştirmelerine imkan tanımak”, “toplumun ihtiyaçlarına yönelik kaliteli ürün ve hizmet sunarken yereli desteklemek, yerel değerleri korumak”, “geliştirdiğimiz iş birlikleri ile toplumun ilerlemesine katkıda bulunmak”.

“Tüm bu faaliyetlerimizi yerine getirirken çevresel etkimizi ölçmek, iyileştirmek, doğal kaynakların korunmasına katkı sağlamak”, “Eğitim, kültür ve sanata yatırım yaparak geçmişte olduğu gibi gelecekte de yeni nesillerin gelişimine destek olmaya devam etmek”,
Sürdürülebilir Kalkınma Politikamızın vazgeçilmezleridir.

Sürdürülebilir Kalkınma Politikamız çerçevesinde Yaşar Topluluğu olarak “daha iyi bir yaşam için” yarattığımız değeri, değer zincirimizde yer alan topluma, tüketicilerimize, çalışanlarımıza, çevremize, müşteri ve iş ortaklarımıza “iyi bakarak” paylaşıyoruz.

Bu kapsamda Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumlu, etik, hesap verebilir, dürüst yönetim anlayışını yaygınlaştırıyor, tüketici ve toplumun ihtiyaçlarına duyarlı olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Topluluğumuz genelinde çalışan gelişimi ve mutluluğunu ön planda tutuyoruz. Karbon ve su ayak izi başta olmak üzere ekolojik ayak izimizin bilincinde olarak çevre kullanma ve koruma dengesini gözetiyoruz. Tüm değer zincirimizdeki iş ortaklarımızın iş yapma biçimlerinden de sorumlu olduğumuzu biliyor ve onların bu konudaki bilincini geliştirmeye çalışıyoruz.