Geleceğe Dönüşüm

Geleceğe Dönüşüm

Kalabalıklaşan dünyamız ve tüketimdeki artış nedeniyle doğal kaynaklarımız her geçen gün azalmaktadır. Geleceğimizden emanet aldığımız bu dünyanın kaynaklarının sınırsız olmadığı ve dikkatli kullanılmadığında tükeneceği akıldan çıkarılmamalıdır. Malzeme tüketimini azaltarak, değerlendirilebilir nitelikli atıkları geri dönüştürerek doğal kaynakların verimli kullanılması mümkündür. Bunlardan bir tanesi, belki de en önemli olanı geri kazanılmış kağıttır.

Orman ve selüloz kaynağı kısıtlı olan bazı gelişmiş ülkelerde geri kazanılmış kağıt kullanım oranı %75-80 iken, Türkiye’de bu oran %50’de kalmıştır. Doğa ve ekonomiye katkı açısından bu oranın çok daha yüksek olmasını sağlamak bizim elimizde. (Kaynak: SKSV)

Uygun işlem tasarımı yapılan tesislerde birçok kağıdın geri kazanılması mümkün. Geri kazanımdan daha yüksek verim elde edilmesi için bu işlemde 1. Kalite kağıtlar kullanılır. Yağlı ve deniz suyuyla ıslanmış kağıtlar, karbon kağıtları, su bazlı olmayan yapıştırma bantları, manyetik bantlar ve kartlar, yapışkan mumlu kağıtlar, kullanılmış havlular, tuvalet kağıtları, mendiller, hijyenik kadın pedi ve çocuk bezleri geri kazanımda kullanılamaz. Kağıt üretimi sırasında uygulanan kimyasal işlemler ve çok yüksek ısı ile gerçekleştirilen kurutma işlemi ile geri kazanılmış kağıtlar hijyenik hale getirilmektedir.

Gerçekleştirdiği sürdürülebilirlik odaklı yatırımlar ile doğal kaynakların kullanımını azaltmaya ve alternatiflendirmeye odaklanan Viking Kağıt, geri kazanımla elde edilen doğa dostu kâğıt üretimini her yıl daha da artırıyor.

Geri dönüşüm tesisi yatırımını devreye alan Şirket, atık kâğıtları ham madde haline getirip tekrar ekonomiye kazandırarak sıfır atık ve döngüsel ekonomi yaklaşımını hayata geçiriyor. Çevreye duyarlı üretici kimliğinden taviz vermeyen Viking Kağıt, Select Smart ve Pufla markalı “doğa dostu” temizlik kağıdı ürünleri ile yılda üç yüz binin üzerinde ağacın kesilmesini engelliyor. Şirket, geri dönüşüm teknolojileri sayesinde 2010 yılından günümüze kadar yaklaşık 6 milyon ağacın kesilmesini önledi.

2021 yılında döngüsel ekonomi yaklaşımımız ve sürdürülebilirlik vizyonumuz doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz yeni yatırımımız Recyfiber® ile; içecek kartonlarının geri kazanımıyla hijyenik kağıt üreten tesisimizi hizmete açarak Türkiye temizlik kağıtları endüstrisinde bir ilke daha imza attık.

Türkiye’de temizlik kağıtları endüstrisinde ilk olarak, içecek kartonlarının içinde bulunan %70 oranındaki kaliteli selüloz liflerini atık olmaktan çıkarıp, geri kazanılmış selülozdan doğa dostu ve katma değerli temizlik kağıtları üretiyoruz. Böylece kağıt endüstrisi için alternatif bir ham madde yaratırken, aynı zamanda Türkiye’de değerlendirilemeyen ve atık olarak toprak altına giden bir değeri ekonomiye ve dünyamıza geri kazandırıyoruz.

Geleceğe Dönüşümün Faydaları

Kullanılmış kağıtlar çöpe atıldığında 3 ay içinde bozulmaktadır. Kullanılan kağıtların geri kazanım amacıyla değerlendirilmesi yalnızca ham madde temini sağlamış olmakla kalmayıp, ülke ekonomisi için de kazanç sağlamaktadır.

Kağıdın geri kazanılmasının ekonomiye yararları şöyle sıralanabilir:

Ağaç kesimleri minimuma indirilerek orman varlığının korunması sağlanır.

Ham madde ithalatı azalır. Dolayısıyla döviz tasarrufu sağlanır. Atık kağıdın yeni bir ürün olarak hizmet vermesi sağlanır.

Tuvalet kağıdı, havlu kağıt ve peçetenin atık kağıtlardan geri kazanılarak üretilmesi, işlenmemiş ham maddeden üretilmesine oranla yüzde 30 ila 50 arasında enerji tasarrufu sağlar.

Hurda kağıdın tekrar kağıt imalatında kullanılması hava kirliliğini %74-94, su kirliliğini %35, su kullanımını da %45 azaltabilmektedir.

1 ton kullanılmış kağıt çöpe atılmayıp geri kazanıldığı ve kağıt üretiminde tekrar kullanıldığında yılda;

Havadaki sera gazı olan 12.400 m3 karbon dioksitin bertaraf edilmesini sağlar.

12.400 m3 oksijenin üretilmeye devam etmesini sağlar.

34 kişinin oksijen ihtiyacını sağlayan 17 yetişkin ağacın korunmasını sağlar.

3 ailenin 1 ayda tükettiği 32 m3 sudan tasarruf sağlar.

Kış aylarında 2 ailenin ısınmak için tüketeceği 1.750 litre fuel-oil’den tasarruf sağlar.

Çöp depolama alanlarından 2,4 m3 tasarruf sağlar.

20 ailenin 1 ayda tüketeceği 4.100 KW/sa elektrik enerjisinden tasarruf sağlar.

Viking Kağıt olarak, 2000 yılında gerçekleştirdiğimiz “Mürekkep Giderme Tesisi” yatırımıyla, daha fazla kağıdı, kaliteli ve hijyenik olarak geri kazanıyor, geri kazanılmış kağıt ile ülke ekonomisine ve doğaya katkı sağlıyoruz.

Çevreye duyarlı üretici kimliğinden taviz vermeyen Viking Kağıt, Select Smart ve Pufla markalı “doğa dostu” temizlik kağıdı ürünleri ile yılda ortalama 310.000 ağacın kesilmesini engellemektedir.