Sürdürülebilirlik Stratejimiz


Sürdürülebilirlik politikamız çerçevesinde stratejimiz ve hedeflerimiz Yönetim Kurulu düzeyinde belirlenmekte ve desteklenmekte, üst düzey yönetim tarafından bu stratejinin uygulanması sağlanmaktadır.

Stratejimiz; “İşimize İyi Bakmak”, “Toplumumuza İyi Bakmak”, “Çalışanlarımıza İyi Bakmak”, “İş Ortaklarımıza İyi Bakmak” ve “Çevreye İyi Bakmak” ana başlıkları kapsamında oluşturulmuş, temel ve alt aksiyonlar belirlenmiştir.