İş ortaklarımıza İyi Bakıyoruz


Tedarikçilerini kalite, teslimat, fiyat performansı başlıklarında değerlendiren ve puan sistemi ile derecelendiren Viking Kağıt, yaşanan kalite sorunlarının tekrarını önlemek amacıyla DÖF (Düzenleyici, Önleyici Faaliyet) takip sistemini uygulamaktadır.