GELECEĞE DÖNÜŞÜM


Kalabalıklaşan dünyamız ve tüketimdeki artış nedeniyle doğal kaynaklarımız her geçen gün azalmaktadır. Geleceğimizden emanet aldığımız bu dünyanın kaynaklarının sınırsız olmadığı ve dikkatli kullanılmadığında tükeneceği akıldan çıkarılmamalıdır. Malzeme tüketimini azaltarak, değerlendirilebilir nitelikli atıkları geri dönüştürerek doğal kaynakların verimli kullanılması mümkündür. Bunlardan bir tanesi ,belki de en önemli olanı geri kazanılmış kağıttır.

Orman ve selüloz kaynağı kısıtlı olan bazı gelişmiş ülkelerde geri kazanılmış kağıt kullanım oranı %75 – 80 iken, Türkiye’ de bu oran %50’ de kalmıştır. Doğa ve ekonomiye katkı açısından bu oranın çok daha yüksek olmasını sağlamak bizim elimizde.(Kaynak :SKSV)

Uygun işlem tasarımı yapılan tesislerde birçok kağıdın geri kazanılması mümkün. Geri kazanımdan daha yüksek verim elde edilmesi için bu işlemde 1. Kalite kağıtlar kullanılır. Yağlı ve deniz suyuyla ıslanmış kağıtlar, karbon kağıtları, su bazlı olmayan yapıştırma bantları, manyetik bantlar ve kartlar, yapışkan mumlu kağıtlar, kullanılmış havlular, tuvalet kağıtları , mendiller, hijyenik kadın bağı ve çocuk bezleri geri kazanımda kullanılamaz. Kağıt üretimi sırasında uygulanan kimyasal işlemler ve çok yüksek ısı ile gerçekleştirilen kurutma işlemi ile geri kazanılmış kağıtları hijyenik hale getirilmektedir.