Çevremize İyi Bakıyoruz


Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken doğaya olan etkileri azaltmayı, iş süreçlerini iyileştirmeyi ve kaynakları verimli bir şekilde kullanmayı esas alan yaklaşımla çalışıyoruz.

Viking Kağıt olarak her yıl düzenli olarak yaptığımız su ayak izi hesaplama çalışmalarında 2018 yılı itibarıyla baz alınan 2015 yılına göre toplam su ayak izinimizi %16 azalttık.

2020 yılında birim ürün başına karbon salınımının 10 yıl öncesine göre en az %15 düşürülmesi hedefiyle yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda karbon ayak izimizi 2018 yılında, 2010 yılına göre %18 düşürülerek hedefe 2 yıl öncesinden ulaştık.

“Atık yönetimi” prensibiyle işletmemizde oluşan atıkların yasalara uygun şekilde geri kazanımı veya bertaraf edilmesi için gerekli tüm uygulamaları yerine getiriyoruz.Temizlik Kağıtları Sektöründe ilk olan biyolojik arıtma tesisinden çıkan suyu yasal limitlerin altında değerlerle boşaltıyor, fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma ünitelerinden oluşan arıtma tesisinin çalışma performansını da kendi laboratuvarımızda her gün ölçümlüyoruz.

ÇEVKO İLE İŞ BİRLİĞİ

Viking Kağıt olarak geri dönüşüme katkıda bulunarak hem ekonomik hem çevresel sürdürülebilirliği desteklemeyi hedefleyerek ÇEVKO ile iş birliği yapıyoruz. Ortak yürütülen proje kapsamında, 2018 yılında piyasaya sürdüğümüz ambalaj malzemelerinin (polietilen, kağıt-karton) miktarsal olarak %56’ sı ekonomiye geri kazandırıldı.

ÇEVKO ile ortaklaşa yürüttüğümüz proje kapsamında, 2018 yılında piyasaya sürdüğümüz ambalaj malzemelerinin miktarsal olarak %56’sı ekonomiye geri kazandırıldı.