Sürdürülebilirlik


 

“Sürdürülebilirliği ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarıyla kurumsal stratejisinin önemli bir bütünleyicisi olarak ele alan Yaşar Topluluğu' nun bir üyesi olarak, ekonomik boyutta; marka ve ürünlerimiz, çevre boyutunda karbon emisyonunun ve su ayak izinin azaltılması, enerji verimliliği gibi projelerle sürdürülebilirliğe katkı sağlarken, sosyal sürdürülebilirlik boyutunda ise kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleriyle ilgili projeler, eğitim, spor, kültür ve sanat alanlarında toplumun gelişimine katkıda bulunmayı sürdürmekteyiz.”

 
 

Çevresel Sorumluğumuz

İnsana ve doğaya duyarlı yaklaşımla faaliyetlerimizi gerçekleştirirken doğaya olan etkileri azaltmayı, iş süreçlerini iyileştirmeyi ve kaynakları verimli bir şekilde kullanmayı esas alan yaklaşımla sürdürülebilir bir dünya için çalışıyoruz.

İklim Değişikliği ile Mücadele

2020 yılında birim ürün başına karbon salınımının 10 yıl öncesine göre en az %15 düşürülmesi hedefiyle yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda Karbon ayak izimizi 2018 yılında, 2010 yılına göre %18 düşürülerek hedefe 2 yıl öncesinden ulaştık.

Su Kullanımı ve Atık Su

Atık yönetimi” prensibiyle işletmede oluşan atıkların yasalara uygun şekilde geri kazanımı veya bertaraf edilmesi için gerekli tüm uygulamaları yerine getiriyoruz. Sektöründe bir ilki gerçekleştirerek biyolojik arıtma tesisinden çıkan suyu yasal limitlerin altında değerlerle deşarj ediyoruz.

Su Hayattır

2015’te başlattığımız su ayak izinin hesaplanması çalışmalarını 2018 yılında da sürdürdük. Bu çalışmalar kapsamında 2015 yılına göre %16 azalma sağladık.

Çevko ile İşbirliği

ÇEVKO ile ortaklaşa yürüttüğümüz proje kapsamında, 2018 yılında piyasaya sürdüğümüz ambalaj malzemelerinin miktarsal olarak %56’sı ekonomiye geri kazandırıldı.