Kurumsal Değerlerimiz


Önce Tüketicilerimiz ve Müşterilerimiz
Tüm birimlerimizle, tüketicilerimizin ve iç ve dış müşterilerimizin ihtiyaçlarını hızlı ve doğru algılar, onların daha iyi bir yaşama yönelik değişen beklentilerini karşılamada çevik, proaktif ve yenilikçi bir yaklaşım içerisinde oluruz.

Operasyonel Mükemmeliyetçiliğimiz
Operasyonel mükemmellik anlayışımızın temelini, teknolojinin tüm alanlarda etkin kullanımı, yalın iş süreçleri, tanımlı iş yapma sistematiği, veriye dayalı ve hızlı karar verme sistemlerimiz oluşturur. Çeviklik temel yetkinliklerimizdendir.

İnsan Kaynağımız
Bilim, Birlik, Başarı meşalemizin ışığında; eğitimli, deneyimli, aidiyet ve sahiplik duygusu yüksek, bilime dayalı tüm gelişimlere açık, bilgi paylaşımına ve birlik ruhuna değer veren, katılımcı yönetim anlayışını ve başarı odaklı çalışmayı benimsemiş insan kaynağımızın en önemli değerlerimizden biri olduğuna inanırız.

Etik Duruşumuz
Faaliyet gösterdiğimiz her coğrafyada sosyal, politik ve kültürel değerlere saygı gösterir, yasalara, iş etiği kurallarına uygun ve şeffaf davranırız. Dürüstlüğe, açık iletişime ve adaletli yönetime büyük önem veririz.

Çevresel ve Sosyal Sorumluluğumuz
Çevreye ve doğaya değer veren bir yaklaşımla üretim yapar, bugünden daha iyi bir gelecek yaratmaya katkıda bulunuruz. Sosyal sorumluluk bilinciyle toplumsal yaşam kalitesini artırmaya yönelik olarak çağdaş eğitime, spora, kültür ve sanata destek verme geleneğimizi sürdürürüz. Türk sanayiinde “ilk”lerin öncüsü olan ve ülke kalkınmasına desteğini sürdüren Yaşar Topluluğu, 71 yıldır ekonomik gelişmeye katkı sağlarken toplumsal katkı projeleriyle de toplumun sosyal gelişimini desteklemektedir. Bugün 6’sı halka açık 21 şirketi, iki vakfı ile 7500 kişiye doğrudan iş imkanı sağlayan Topluluk, başta ana iş kolları olan gıda, içecek ve boya sektörleri olmak üzere faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde varlığını güçlendirmekte, marka ve ürünlerini yaygın satış ve dağıtım ağı ile 200 bin satış noktasına ulaştırmaktadır. Yaratmış olduğu değer ile milyonlarca insan Yaşar Topluluğu'nun yarattığı ekonomiden fayda sağlamaktadır.