İnsan Kaynakları Politikamız


Viking Kağıt’ ın bu denli kısa sürede pek çok "ilk" in ve başarının mimarı olmasının ardında insan kaynaklarına verdiği önem yatıyor. Yarıştığı her kulvarda liderliğini insana yaraşır kalitede hijyenik ürünler sunarak sürdüren Viking Kağıt’ ın grup içi insan kaynaklarının değerlendirmesinde de felsefe aynı : Önce İnsan.

Viking Kağıt’ ın insan kaynakları hedeflerini şöyle özetleyebiliriz:

  • Sürekli olarak, Yaşar yetkinliklerine sahip, nitelikli insan kaynağı ile çalışmak,
  • Başlatılan yetkinlik bazlı insan kaynakları yönetim sistemini (Performans değerlendirme, potansiyel belirleme, kariyer planlama, organizasyonel yedekleme uygulamaları) tüm çalışanlar bazında yaygınlaştırmak,
  • Çalışanlara büyük bir ailenin bireyleri olduklarını ve değerli olduklarını hissetirmek,
  • Çeşitli özendiricilerle, çalışanların sistemi geliştirmeye yönelik eleştiri ve öneri sunmalarıni teşvik etmek,
  • Mükemmel performansa ulaşmada çalışanların yetkinliklerini, sürekli eğitimlerle ve öğrenen organizasyon kültürü yaratarak geliştirmelerine imkan sağlamak.

Dolduracağınız başvuru formunuz tüm Yaşar grubu şirketlerindeki açık pozisyonlarda değerlendirilmek üzere başvuru bilgi bankamıza eklenecektir.